HASZNÁLATI FELTÉTELEK


AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Üdvözöljük honlapunkon, amely a ræ.pop („Raepop”) tulajdonában áll. A weboldal használatával (a továbbiakban: „weboldal”) Ön kijelenti, hogy elfogadja és betartja a jelen felhasználási feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat.

JOGI KORLÁTOZÁSOK

Jelen oldalakat, valamint azok tartalmát azok aktuálisan elérhető formájában biztosítjuk. A Raepop, valamint licencadói és beszállítói semmilyen szavatosságot, legyen az kifejezett vagy rejtett, jogi vagy egyéb, nem vállalnak, a törvény által megengedett legnagyobb mértékben. A Raepop, valamint licencadói és beszállítói különösen nem állítják – és nem nyújtanak garanciát – a Raepop weboldalán vagy azzal kapcsolatban nyújtott tartalom, szoftver, szöveg, grafika, eszközök, linkek vagy kommunikáció pontossága, megbízhatósága, teljessége, időszerűsége, megfelelősége vagy időzítése, azok használata vagy az általuk elérhető egyéb weboldalak tekintetében. A Raepop nem tudja szavatolni, hogy a jelen weboldal mindig elérhető, hibától, számítógépes vírusoktól és egyéb káros elemektől mentes. A Raepop, valamint szerződéses partnerei semmilyen körülmények között nem vállalnak semmilyen felelősséget az oldalakkal vagy egyéb, harmadik fél által működtetett oldalakkal kapcsolatos adatvesztésért, felhasználás elérhetetlenségéért, történjen az szerződés vagy más egyéb jogcím alapján, még abban az esetben sem, ha a Raepop értesült ezen károk lehetőségéről. A fenti kivétel kizárólag a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem használja tovább a weboldalt.

LINKEK

A jelen weboldal látogatóink számára más oldalakra irányuló hivatkozásokat tartalmazhat. Azonban, mivel a hivatkozással elérhető weboldalak tartalmának folyamatos változása miatt a Reapop ezek felett nem bír ellenőrzéssel, harmadik felek weboldalainak tartalmáért, gyakorlataiért vagy szabályaiért nem vállal felelősséget. A Raepop nem promotálja harmadik felek weboldalainak tartalmát. A Raepop nem vállal felelősséget a saját weboldalairól hivatkozással elérhető külső weboldalak tartalmáért, sem az azokon az oldalakon beágyazott oldalakért vagy a harmadik felek hirdetéseiért; továbbá, a fenti weboldalak tartalma és pontossága tekintetében a Raepop semmilyen nyilatkozatot nem tesz és szavatosságot nem vállal. A harmadik felek weboldalait Ön saját kockázatára használhatja, azon weboldalak saját felhasználási feltételei szerint.

INFORMÁCIÓHASZNÁLAT ÉS -ÁTADÁS

Amennyiben számunkra információt ad át, beleértve a megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, feljegyzéseket, képeket, grafikákat, vázlatokat vagy egyéb információkat, azzal az adott információt és az arra vonatkozó valamennyi jogot a Raepop számára díjmentesen átadja. Azonban a Raepo nem felel azért, amit Ön a weboldalra ír.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA / BIZTONSÁG

Ön beleegyezik abba, hogy nem közöl és nem tölt fel illegális, fenyegető, sértő, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy a törvényekbe, rendeletekbe vagy előírásokba egyéb módon ütköző tartalmakat. Ön tartozik felelősséggel az Ön által a weboldalon keresztül a címzett számára írt valamennyi üzenet tartalmáért. Továbbá elfogadja, hogy nem tölt fel, nem közöl, nem terjeszt vagy egyéb módon nem közöl olyan tartalmat a weboldalon keresztül, amely annak normális működését hátrányosan befolyásolhatja, és ami a tárgyra nézve nem releváns, vagy ami bármely módon korlátozhatja vagy akadályozhatja az egyéb felhasználókat a weboldal használatában. Amikor Ön a jelen weboldalt használja, az információk továbbítása olyan eszközön keresztül történik, amely felett a Raepop és szerződéses partnerei nem rendelkeznek ellenőrzéssel vagy illetékességgel. Ezáltal a Raepop nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal használatával kapcsolatban továbbított bármely adat vagy információ késéséért, hibájáért, megszakadásáért vagy megsemmisüléséért, amely felett a Raepop és szerződéses partnerei nem rendelkeznek ellenőrzéssel vagy illetékességgel.

KORLÁTOZÁSOK

A Raepop székhelye Magyarországon található. A jelen weboldalt kizárólag a Magyarország állampolgárai általi használatra szánták. A Raepop nem nyilatkozik úgy, hogy az ezen a weboldalon található anyagok máshol megfelelőek vagy elérhetőek lennének. Magyarországon kívül bizonyos személyek számára vagy bizonyos országokban a tartalomhoz való hozzáférés törvénybe ütközhet. Amennyiben ezt a weboldalt Magyarországon kívülről keresi fel, azt saját felelősségére teszi, és Ön felel azért, hogy saját országa törvényeit betartsa. A jelen weboldalt 18 év alatti személyek nem használhatják, nem kereshetik fel.

JOGVITÁK ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen Felhasználási feltételekre, valamint ezen Feltételekkel, azok tartalmával vagy szóhasználatával kapcsolatosan felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket) Magyarország anyagi jogi törvényei vonatkoznak, a kollíziós szabályok alkalmazása nélkül. Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését illetékes bíróság érvénytelennek találja, úgy az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Raepoppal szemben fennálló bármely jogvita esetén, vagy bármely olyan jogvita esetén, amely a weboldal Ön általi használatához bármely módon kapcsolódik, vagy a jelen Felhasználási feltételekkel, azok tartalmával vagy szóhasználatával kapcsolatos bármely jogvita vagy követelés esetén (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat és követeléseket) a tárgy és a helyi illetékesség alapján Magyarország bíróságai illetékesek.

A MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE

Amennyiben a jelen weboldal nem tartalmaz kifejezett utalást az alkalmazandó jogszabályra, jelen Felhasználási feltételek jelenti az Ön és a Raepop között a weboldal és tartalma használatára vonatkozó teljes megállapodást.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Jelen Felhasználási feltételeket a Raepop bármikor, értesítés nélkül módosíthatja. Amennyiben a Raepop arra a következtetésre jut, hogy Ön megszegte vagy esetlegesen megszegi jelen Feltételek bármely rendelkezését, úgy a Raepop bármikor, értesítés nélkül felmondhatja a jelen Megállapodást, részben vagy teljesen megszüntetheti a weboldalhoz való hozzáférését, illetve részben vagy teljesen megszüntetheti bármely felhasználónak a weboldalhoz való hozzáférését. Jelen megállapodást Ön bármikor felmondhatja oly módon, hogy a weboldalról szerzett anyagokat megsemmisíti és befejezi a weboldal használatát.
Kapcsolat   |   Felhasználási feltételek   |   Adatvédelmi tájékozató